A+ R A-

След използване на алкохол кога според исляма може да се отслужва намаз?

Алкохолът е харам, независимо кога човек иска да го употребява и независимо дали се кланя или не. Това е доказано със знамение в Корана.

Намазът е фарз на всеки пълнолетен и психически здрав мюсюлманин. Изхождайки от тези принципи, ако един човек употреби алкохол, намазът не отпада от него, той е длъжен да изпълни намаза. Ако алкохола, който е употребил, оказва влияние до такава степен, че този човек не може да извърши намаза (като например не е в състояние да чете Коран, не може да стои прав и пр.), той няма да се кланя. И въпреки това задължението му за намаз не отпада. При това положение трябва да се кланя при първа възможност, след като изтрезнее, но това не може да се определи с часове и дни.

От казаното до тук разбираме по-добре смисъла на хадиса:”Въздържайте се от алкохола, защото той е майка на всички лоши остъпки”. Аллах знае най-добре.

Задайте въпрос