Районно мюфтийство – Айтос проведе редовно заседание с имамите

 

На 19.04.2017 гoдина Районно мюфтийство – Айтос проведе редовно заседание с имамите от региона, на което присъстваха близо 50 духовни водачи.

В началото на заседанието районният мюфтия Селятин Мухарем начерта основните въпроси, по които трябва да се работи в краткосрочен план. Сред тях са  подготовка и провеждане на Седмица на святото рождение на Пратеника Мухаммед (с.а.с.) – Кутлу Доум 2017, подготовка за месец Рамазан, предстоящи семинари за преподавателите в летните коран-курсове, набиране на ученици за средните духовни училища и на студенти за Висшия ислямски институт.

В предстоящата Седмица на святото рождение – Кутлу Доум Районно мюфтийство – Айтос организира официална програма, която ще се проведе на 26 април (сряда) от 10:00 часа в джамията „Султан Беязид Вели“ в града. Освен това официално и централно тържество имамите изразиха готовност да организират и мероприятия за отбелязване на Кутлу Доум по населените си места.

Във връзка с наближаващия месец Рамазан имамите решиха да подготвят джамиите физически, а мюсюлманите - духовно за срещата с благодатния месец.

По въпроса за летните коран-курсове беше обсъдена възможността за провеждане на семинари за повишаване уменията на преподавателите, като целта е  постигане на по-голяма ефективност в курсовете. Имамите се ангажираха да инициират срещи с ученици и родители, на които да бъдат представени възможностите за продължаване на образованието в средните духовни училища, а за получилите вече средно образование -  във Висшия ислямски институт.

В края на заседанието районният мюфтия на Айтос Селятин Мухарем запозна имамите с инициирания от Главно мюфтийство конкурс за наизустяване на два джуза от Свещения Коран. В него може да се включат имами от цялата страна и ще се проведе преди настъпването на месец Рамазан.