ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В „ЕЛ-ЕЗХЕР“

 

Главно мюфтийство обявява възможност за обучение за средно и висше образование в египетския университет „ел-Езхер“ за учебната 2017-2018 г.

Крайният срок за кандидатстване  за обучение е 30 април 2017 г. Кандидатите могат да се свържат за повече подробности с отдел „Образование“.

Условия за кандидатстване:

1.      Да е български гражданин

2.      Да е мюсюлманин

3.      Да притежава диплома за съответното образование (основни, средно, висше) необходимо за научната степен, която кандидатства.

4.      Акт за раждане

5.      Копие на паспорт

6.      6  снимки

7.      Медицинско свидетелство

 

Забележка: Документите е необходимо да бъдат преведени на английски език и завeрени в съответното министерство.

 

Контакти:

тел. 02/981 6001