Районно Мюфтийство гр. Русе търси да назначи „Секретар“ със следните изисквания:

-         да владее отлично български и турски език;

-         компютърна грамотност и умения за работа с MSWindows и

 MS Office;

-         да е български гражданин;

-         да не е осъждан за престъпления от общ характер;

-         да има организационно-комуникативни способности и желание за работа в екип;

Ако отговаряте на изброените изисквания и мате желание да кандидатствате за обявената позиция моля обдете се на тел.: 0898 558 012 или 0879 365 036 всеки работен ден от 9ч. - 17ч.