A+ R A-

Ползотворна среща с българските студенти по теология в Турция

Е-поща Печат

 

Българските студенти и докторанти по ислямска теология, които се обучават в различни турски университети, участваха в първата среща организирано с тяхно присъствие.

Срещата бе организирана на 8 юни 2013 г. в Центъра за ислямски изследвания (ИСАМ) в Истанбул. На срещата със студентите и докторантите присъстваха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, зам.-главния мюфтия Ведат Ахмед, началникът на Отдел „Образование” Хюсеин Карамолла, преподавателите от Висшия ислямски институт доц. д-р Дурсун Али Тюркмен и д-р Сефер Хасанов.
Срещата се осъществи в рамките на три заседания. В началото главният мюфтия д-р Хаджи приветства участниците, заявявайки, че Мюсюлманското изповедание желае да установи по-тесен контакт със студентите. В допълнение изтъкна, че всеки обучаващ се в тази насока е важен и няма личност която да бъде оставена настрани и поиска от тях да бъдат по-активни.
След това зам.-главния мюфтия Ведат С. Ахмед подчерта важността на тези срещи, посочвайки ползите от това, че именно тези срещи са причина да се действа заедно и да се координират работите между заинтересованите страни.
Също така той посочи, че в момента има дефицит на квалифицирани кадри и накратко очерта миналото на кадровото състояние на изповеданието и профила му днес.
На второто заседание зам.-ректорът на ВИИ доц. д-р Дурсун Али Тюркмен представи на аудиторията акредитационния процес, който тече в момента във ВИИ, като подчерта, че след акредитацията институтът ще се преобразува във висше учебно заведение по Закона за висшето образование.
След обедната почивка третата част на срещата премина в дискусия, свързана с проблемите, желанията и очакванията на студентите от изповеданието. В тази насока студентите изказаха, че нямат никакви проблеми от учебните условия в Турция и са доволни от предоставените им възможности.
Една част от студентите заявиха, че имат нужда от допълнителни курсове по арабски и английски език и помолиха длъжностните лица да им съдействат за това.
Освен това се третира възможността за изпълнение на религиозна практика през месец рамазан и на провеждане на семинари и лекции във ВИИ от страна на студентите обучаващи се за магистърска и докторска степен. Срещата завърши с решение такива срещи да се провеждат два пъти годишно съответно по една в семестър.
Към момента в Република Турция се обучават 23 студента по ислямска теология, от които 10 са в бакалавърска степен, 3 – магистърска и 10 правят докторантура.