По случай 100-годишнината от основаването на духовно училище „Нювваб“ - гр. Шумен списание „Мюсюлмани“ обяви конкурс за рисунка на тема: 100 години „Нювваб“. В конкурса имаха право да участват всички желаещи от 5 до 100 години.

Конкурсът приключи на 30 септември 2022 г., а класирането на участниците в него беше обявено в края на месец ноември 2022 г. Получените рисунки от различни райони на България бяха оценени от специална комисия в съответните възрастови групи. При обсъждането на произведенията не са разглеждани и оценени рисунките, които не са съобразени с тематиката и предварително определения регламент.

В съответствие с получените оценки по обявените критерии, журито класира 8 рисунки, в общо три категории, както следва:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 5-13 ГОДИНИ

I място

Фунда Ахмедова – 13 години, с. Миланово, общ. Велики Преслав, обл. Шумен

III място

Фатме Муса – 11 години, с. Пашови, общ. Велинград, обл. Пзарджик

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 14-18 ГОДИНИ

I място

Равза Басри – 17 години, гр. Шумен

II място

Фатме Зикрия – 16 години, с. Черна Места, общ. Якоруда, обл. Благоевград

III място

Сюмеййе Ибрямова – 16 години, гр. Сливен

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 19-100 ГОДИНИ

I място

Нуртен Ремзи – 58 години, гр. Шумен

II място

Шехрие Мизинова – 78 години, гр. Търговище

III място

Жулиета Деспотова – 23 години, гр. София 

За участниците, чиито рисунки са класирани на първите три места в конкурса при всяка възрастова група, са осигурени материални награди и грамоти за участие в конкурса. Наградите и грамотите ще бъдат връчени на участниците чрез Районните мюфтийства в страната, а останалите участници ще получат поощрителни награди.


الديانة الاسلامية   جميع الحقوق محفوظة