Г Л А В Н О      М Ю Ф Т И Й С Т В О

 

 

Адрес

 

Електронна поща

ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО                      

 

Работно време:

понеделник-петък

9:00-12:30  13:30-17:30 часа

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

Тел.:02/981 60 01

 

Факс:02/980 30 58

 

 

 

info@grandmufti.bg

отдел „Административен“

 

Бейхан Мехмед

Началник

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

admin@grandmufti.bg

отдел „Международен, връзки с обществеността и протокол” Хайри Емин

Експерт

 

  

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

ir@grandmufti.bg

отдел „Иршад”

 

Халил Ходжов

Началник

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

irshad@grandmufti.bg

отдел „Образование”

 

Амир

Фелети

Началник

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

education@grandmufti.bg

отдел „Хадж и Умре”

 

Джемал Иса

Експерт

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

hac@grandmufti.bg

отдел  „Издателство”

 

Джемал Хатип

Началник

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

publishing@grandmufti.bg

отдел „Вакъфи”

 

 

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

waqfs@grandmufti.bg

отдел „ Вътрешен одит ”

 

д-р Ахмед Лютов

Oдитор

Расим Расим

Oдитор

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

 

audit@grandmufti.bg

отдел „Финансов”

 

Фатима Мангова

Главен счетоводител

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

finance@grandmufti.bg

отдел „Правен”

 

Асан Имамов

Главен юрисконсулт

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27 

 

law@grandmufti.bg

отдел „Медии и култура”

 

Адриан Чобанов

Експерт

 

 1301 София,

ул . „Пиротска” №3

 

 

news@grandmufti.bg

mediagrandmufti@abv.bg

m.kulturagrandmufti@gmail.com

отдел „Социален”

 

Джефер Исов
Експерт

 1301 София,

ул . „Пиротска” №3

 

 

social@grandmufti.bg

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.