Заседание на Комисията по издателска дейност

 

     На 17 април, понеделник, в сградата на Главно мюфтийство в гр. София, се състоя заседанието на Комисията по издателска дейност към Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България. Председателят Ведат Ахмед и членовете на Комисията доц. Исмаил Джамбазов, Джемал Хатип и Мурад Бошнак обсъдиха последните три броя на сп. „Мюсюлмани“.

„С това целим да подобрим качеството на списанието и да достигнем до по-голяма аудитория.“ каза председателят на Комисията по издателска дейност Ведат С.  Ахмед.

     Комисията обсъди състоянието на изпълнението на планираната издателска дейност за 2017 година. Също така на заседанието бяха предложени и приети темите на сп. „Мюсюлмани“ за следващите месеци.

Юзлем Тефикова