Г Л А В Н О      М Ю Ф Т И Й С Т В О

 

 

Адрес

Телефон/Факс

Електронна поща

ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО

 

Работно време:

понеделник-петък

9:00-12:30  13:30-17:30 часа

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

Тел.:02/981 60 01

Факс:02/980 30 58

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

отдел „Връзки с обществеността и протокол”


Джемал Авушин,

Младши експерт

 

  

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

pr@grandmufti.bg

отдел „Международен”

 

Хайри Емин,

Експерт

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

ir@grandmufti.bg

 

отдел „Иршад”

 

Халил Ходжов

Началник

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

irshad@grandmufti.bg

отдел „Образование”

 

Хюсеин Карамолла

Началник

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

education@grandmufti.bg

отдел „Хадж”

 

Джемал Иса

Експерт

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

hac@grandmufti.bg

отдел  „Издателство”

 

Джемал Хатип

Експерт

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

publishing@grandmufti.bg

отдел „Вакъфи”

 

Осман Ибрахимов

Началник

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

waqfs@grandmufti.bg

отдел „ Вътрешен одит ”

д-р Ахмед Лютов

Oдитор

Расим Расим

Oдитор

Мурат  Бошнак

Oдитор

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

 

audit@grandmufti.bg

отдел „Финансов”

 

Фатима Мангова

Главен счетоводител

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

finance@grandmufti.bg

отдел „Правен”

 

Асан Имамов

Главен юрисконсулт

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27 

 

law@grandmufti.bg

отдел „Медийно -културен център”

 

Нейзи Карачобанов

Експерт

 

 1301 София,

ул . „Пиротска” №3

Тел.:02/988 2061

Факс:02/988 2061

 

news@grandmufti.bg

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

отдел „Социален”

 

Бахри Изет

Експерт

 1301 София,

ул . „Пиротска” №3

Тел.:02/988 20 61

Факс:02/988 20 61

 

social@grandmufti.bg

Информациони технологии

 

Хасан Бояджи

Експерт

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

it@grandmufti.bg

Комисия по Фетва

 

Д-р Мустафа Хаджи

Председател

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

 

fetva@ grandmufti.bg

Комисия по издаване на сертификат "Хелял"

 

Халил Ходжов

Председател

 

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

 

 

 

certificate@grandmufti.bg