Отдел „Международен, връзки с обществеността и протокол”

 

 

Основната цел на отдел „Международен, връзки с обществеността и протокол" е да планира, координира и провежда информационната политика на Главно мюфтийство, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на институцията и информира обществеността за политиката на Изповеданието. Провежда протоколната дейност на Главно мюфтийство. Обезпечава публичните изяви на главния мюфтия, неговите заместници и главния секретар.

Персонал:

Джемал Авушин
Експерт отдел „Международен, връзки с обществеността и протокол“

 

Хайри Емин
Експерт отдел „Международен, връзки с обществеността и протокол“

 

 

Контакти:

 

Тел.:02/981 60 01