отдел „Административен“

 

Отдел „Административен"  организира и координира  работния процес на секретарите на Мюсюлманско изповедание, дейностите на отдел „Архив“ на Главно мюфтийство и Районните мюфтийства, както и помощния персонал на Мюсюлманско изповедание. Отдел „Административен“ следи и отговаря още за:

 

-целесъобразността и стройната организация при осъществяване на деловодното обслужване на потребителите при работа с документи;

 

-регистрирането на всички документи, обработвани в ръчен или електронен режим в деловодната система;

 

-отчета и контрола на издаваните актове и другите документи; контрола по спазването на вътрешните изисквания за работа с документи;

 

- подпомагането на процеса по обработване на документите от момента на приемането им до момента на приключването на работата по тях;

 

-защитата на информацията, документите и средствата за работа с тях;

 

-съобразяването движението на документите с технологичната последователност на управленските и деловодните операции.

 

- приемането на заявления за предоставяне на достъп до информация.

 

-приемането на с​​игнали за нередности, измама и корупция​​

 

-управлението и контрола върху наличностите, придобиването и ползването на хардуерни, софтуерни продукти и услуги

 

-изготвянето на подробен профил на определено настоящо звено, включващо структурирана информация за настоятелствата по райони

 

-осигуряване на служителите на Мюсюлманско изповедание служебни автомобили или служебен транспорт в случаите, когато има необходимост от това.

 

 Персонал:

 

Бейхан Мехмед
Началник отдел „Административен”

Ердин Сюлейман
Секретар

 

 

 Контакти:

 тел.: +359 2 981 60 01 ;  +359 2 447 12 42 ​

 E-mail: admin@grandmufti.bg; info@grandmufti.bg; ir@grandmufti.bg

 

     Контакти „Архив“ на Мюсюлманско изповедание:  

     Тел: +359  2 447 12 33

     Факс: +359 2 980 30 58

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok