İdari İşler Dairesi

 

İdari İşler Dairesi Başmüftülüğe bağlı çalışan sekreterlerin çalışmalarını planlar ve koordine eder. Aynı zamanda Başmüftülüğün Arşiv bölümü ve Bölge müftülükleri çalışanları ve kurumun destek personelinin çalışmalarını da koordine etmektedir.

Bunun dışında İdari İşler Dairesi:

-belgeler ile çalışma konusunda personel ve kullanıcılara amaca uygun ve düzenli çalışma sağlar,

-bütün evrakların belgelenmesi ile ilgilenir,

-Çıkarılan eylemlerin ve diğer belgelerin raporlanması ve kontrolu; belgelerle çalışmak için iç gerekliliklere uygunluğun kontrolunden sorumludur;

-belgelerin işin yapıldığı andan itibaren işlenmesini desteklemektedir,

-bilgi, belge ve bunlarla çalışma araçlarının korunmasından sorumludur,

-Teknolojik yönetim dizisi ve depozisyon işlemleri ile tutarlı dokümanların hareketini yapmaktan sorumludur,

- bilgiye erişim taleplerinin kabulü ile ilgilenir,

- usulsüzlük, dolandırıcılık ve yolsuzluk sinyalleri ile ilgilenir,

-donanım, yazılım ürünleri ve hizmetlerin kullanılabilirliğini, edinimini ve kullanımını yönetme ve kontrol etmekten sorumludur,

-bölgelerdeki birimler için yapılandırılmış bilgiler dahil olmak üzere, belirli bir birimin ayrıntılı bir profilinin detaylandırılmasından sorumludur,

-Müslümanlar Diyaneti’nin çalışanlarına, gerekli hallerde resmi araç veya iş taşımacılığı sağlamaktan sorumludur.

 

Personel:

 

Beyhan Mehmed
Daire Başkanı

 

Erdin Süleyman
Sekreter

 

İletişim:

Tel.: +359 2 981 60 01 ;  +359 2 447 12 42 ​

e-mail: admin@grandmufti.bg; info@grandmufti.bg; ir@grandmufti.bg

 İletişim Arşiv Bölümü:  

  Тel: +359  2 447 12 33

  Faks: +359 2 980 30 58

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.