VİZYON

Günümüzdeki sosyal hayatın güçlüklerini dikkate alan ve hikmet, ışık ve güzellik kaynağı olan kutsal Kur’an’a dayanan Başmüftülük kurumu, Bulgaristan’daki Müslüman topluluğunu dini esasları bilinçli bir şekilde ve hür iradesiyle benimsemeye teşvik etmektedir. Bu bağlamda Başmüftülük dünyevi hayatın temeli olan dinin öğrenilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasının aile ve yaşadığımız toplum için faydalı, yüksek ahlaklı fertlere dönüşme imkanı verdiği özdeyişinden hareket etmektedir.

Başmüftülüğüngayret gösterdiği hususlar:

   Büyük katkılar sağlayan benzer uluslararası teşkilatlarla işbirliği vasıtasıyla dini serbesti alanında Müslümanların hak ve hukuklarının sağlanması ve uygulanması.

     Başmüftülük faaliyetleri, uzun süreli ve faydalı diyalogların kurulması amacıyla uluslararası örgüt, sivil toplum kuruluşu ve özel teşkilatlar arasında daha sağlam ve bağımsız bir köprü kurulmasına imkan vermektedir.

     Başmüftülüğün temel hedeflerinden biri başkentte İslam Kültürü ve Eğitimi Merkezi’nin kurulması vasıtasıyla Müslüman topluluğun eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve en küçük bir ihtiyaç halinde bile ülkenin her bir noktasında yetkili bir dini hizmetin verilmesi.

     Çağdaş metod ve araçlardan istifade edilerek ve Hz. Muhammed (S.A.S)’in eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiği sözünden yola çıkarak yetişkinlere dini-ahlak alanında hızlandırılmış bir ahlaki - fikri eğitimin sunulması.

   Toplumumuzdaki yaşlılara yönelik bakım hizmetleri üzerindeki sorumluluğa önem verilmesi.

   Mevcutvakıf mallarının arttırılmasından ve denetiminden elde edilen kaynakların sunulması ve yenilerinin meydana getirilmesi.

   Dini mabetlerin (cami ve mescit), eğitim merkezlerin, sosyal kurumların vs. kurulması için destek verilmesi.

   Müslüman Diyanetin sosyal faaliyetlerinin ülke çapında yaygınlaştırılması ve alanlarının genişletilmesi. Bu faaliyetler genelde yetimlere yardım, aşevlerine destek sağlamak, insani yardım paketleri dağıtmak, kurban kampanyaları düzenlemekten ibarettir.

    Müslüman topluluğun kendine özgü kimliğinin ve dinsel, kültürel ve sosyal değerlerinin korunması için çabalar sarfedilmesi.

   Toplumsal katmanlar arasında kuvvetli bir bağ, sıcak ilişkiler, kardeşlik kurulması ve hoşgörü ortamının yaratılması.

   Ülkemizdeki barış ve hoşgörü ortamının korunması.

Fotoğraf : Şumen’de “Tombul” camii olarak bilinen “Şerif Halil Paşa” camii


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.