Yüksekİslam Şurası Nisan Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi


Yüksek İslâm Şurasının mutat aylık toplantısı Sofya’da düzenlendi. Yarım seneden beri vekâleten Şura Başkanlığını yürüten Vedat S. Ahmed’in riyasetinde Başmüftülük Medya ve Kültür Merkezinde gerçekleşen oturumda farklı birimlerinin çalışmlarını düzenleyen mevzuatla ilgili bazı değişiklik ve yenilikler yapıldı. Bunların en önemlisi, Yüksek İslâm Şurası kararıyla birkaç aydan beri faaliyette olan Yayın Hizmetleri Komisyonunun işleyişiyle ilgili yönetmeliğin kabul edilmesidir. Komisyon ve Yönetmelik, Başmüftülüğün yayın hizmetlerini daha planlı, düzenli ve seçici bir şekilde yürütmesini sağlayacaktır.
Şura oturumunun diğer önemli gündem noktası ise değişik bölgelerdeki vakıf mallarının kiralanmasıyla ilgili hususların değerlendirilmesi ve bu konuda Vakıflar Komisyonunun sunduğu teklifleri karara bağlaması olmuştur.
Ayrıca oturumda geçen günlerde Pazarcik, Filibe ve Asenovgradlı yedi Müslümanın tutuklanması ele alındı ve bu konuda daha ciddi ve derin değerlendirmeler yapılması gerekliliği üzerine duruldu. Şura üyeleri tutuklamalarla ilgili tedirginliklerini ifade ederken konunun hassasiyetle ele alınması gerektiğini ifade ettiler.
Gündeme alınan noktalar arasında Mart ve Nisan aylarında Ustina İmam Kursu için yapılan yardım kampanyası değerlendirilmiş ve tamamı sonuçlanmayan kampanyaya Müslüman halkın teveccühünün beklenenden iyi olduğu anlaşılmış bulunmaktadır.
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri ve özellikle Sofya’da düzenlenecek açılış mahiyetindeki Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sema Ayini programının hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.