3 Şubat tarihinde BUDTK’nin (Bulgaristan Ulusal Dini Topluluklar Konseyi) rapor ve seçim toplantısı yapıldı. Toplantıda konseyin 2019 ve 2020 yıllarında yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgi aktarıldı ve iki yıllık görev süresine sahip olacak yeni konsey başkanı ve yönetim kurulu seçildi. Konseyde Musevi topluluğunu temsil eden Sayın Robert Cerasi, Başmüftü Yardımcısı ve konseyde Müslüman Diyanetinin temsilcisi olan Sayın Birali Mümün’ün yerine BUDTK’nin yeni başkanı olarak seçildi.  BUDTK başkanlığı rotasyon prensibine göre değişmektedir ve her başkanın görev süresi iki yıldır. Konseyin kurucularından ve Müslüman Diyaneti’nin çalışanı olan Sayın Hayri Emin, Müslüman Diyaneti’nin konseyde yeni temsilcisi olarak seçildi. BUDTK’nin yöntemin kurulunda Müslüman Diyaneti, Merkezi İsrail Konseyi, Katolik Kilisesi, Ermeni Apostilik Kilisesi ve Evanjelik Birleşik Kardeşler Kilisesi’nin temsilcileri yer almaktadır. Bulgaristan Ulusal Dini Topluluklar Konseyi’nin en önemli özelliklerinden biri ülkemizde dinler arası diyaloğun desteklenmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamasıdır.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.