Başmüftülük “ İmanın yolu” başlıklı kitabı yeniden yayımladı

Bulgaristan Başmüftülüğü Dr.Abdülmecid Ez-Zindani’nin “İmanın yolu” başlıklı kitabını yeniden yayımladı. Kitabın birinci baskısı 1996 yılında yapıldı, ikinci baskısı ise Arapça orjinaline göre düzenlendi ve redakte edildi, Kur’an-ı Kerim ayetleri ise Tsvetan Teofanov’un Kur’an-ı Kerim tercümesinin son 4. baskısından alındı.
Kitabın konusu imandır.Kutsal ayetlerin tefsirinde geçerli kanıtlara dayanarak Allah(c.c) ve Hz. Muhammed’e(s.a.s) inancı pekiştirmektedir. Bize göre kitabın müellifi, özellikle Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed’in(s.a.s) hadislerinde gelecek ve kıyamet günü işaretlerini yorumlamasında amaçlarına ulaşmıştır.
Kitabın bu baskısının yararlı olacağına, yeni sosyal hayatta ikilemler ve depresyona düşen gençleri ve yetişkinleri çıkar yolu bulmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.