Müslümanlar Diyaneti, Müftüler Konseyi toplantısını çevrimiçi olarak düzenledi. Görüşme, Başmüftü Dr. Mustafa Haci’nin yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Başmüftü, Yaz Kur’an Kurslarının düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde yer alan herkesi tebrik ederek kursların 650 yerleşim yerini kapsayabilmesini ciddi bir başarı olarak değerlendirdi.

Nüfus sayımı da gündem noktaları arsında yer aldı. Bölge Müftüleri, sayımın normal bir şekilde geçtiğini ve sayım memurlarının, vatandaşların dini mensubiyetinin belirtilmesi ile ilgili yanıltıcı sorular sormadığını açıkladılar. Fakat aynı zamanda bazı sayım memurlarının yaşlı Müslümanlara etnik ve dini mensubiyetlerini sormamaları da görüldüğünü ifade ettiler.

Başmüftü, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi durumunda camilerdeki sohbetlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Mustafa Haci, kısıtlamalar devam ettiği sürece de sohbetlerin sosyal medya üzerinden devam etmesi için çağrıda bulundu.

Toplantı esnasında Seviye-i Tespit sınavlarında zayıf not alan imamların Şumen ve Momçilgrad’taki imam yetiştirme kurslarına gönderilmesi gerektiği kararlaştırıldı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.