Aytos şehrinde Kutlu Doğum Programı

Aytos şehrinde “Vasil Levski” salonunda 22 Nisan 2015 tarihinde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle “Farklılıklarımızla beraber yaşayalım” temalı program düzenlendi. Başmüftü yardımcısı Birali Birali, T.C. Burgaz Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Mustafa Yoldaş, Kırklareli Müftüsü İsmail Bayrak, Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman, Şumen “Nüvvab” İlahiyat Lisesi Müdürü Şerif Hüsnü, Aytos Belediye Başkanı Rujdi Hasan, Kırklareli’den resmi temsilciler programa iştirak ettiler.
Program, Yasin Gül’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından Bölge Müftüsü Selattin Muharrem selamlama konuşmasını yaparak sözü Başmüftü Yardımcısı Birali Birali ve Kırklareli Müftüsü İsmail Bayrak’a verdi. Şumen “Nüvvab” okulu öğrencileri ve Kırklareli’nden misafirler Hz. Muhammed (S.A.S) ’e adanan şiirler ve ilahiler okudular. Klikaç köyündeki Kur’an-ı Kerim kursunun en minik öğrencileri okudukları Kur’an-ı Kerim ayetleriyle yaklaşık 600 seyircinin alkış ve beğenisini topladılar. Program Kırklareli Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık tarafından yapılan dua ile sona erdi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.