18 Mart 2022 tarihinde Zlatograd Müftülük Vekilliliği'nin yeni ofisi açıldı. Etkinliğe, Smolyan Bölge Müftülüğü'nün desteğiyle yayınlanan "Zlatograd Müftü Vekilliliği: Geçmiş’ten Bugüne" broşürünün sunumu renk kattı.

Müftülük Vekilliliği, 1913 yılında açılmış ve kapatıldığı 1960'lı yılların ortalarına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Yönetimi’nin Nisan 2013 tarihli kararıyla Müftülük yeniden açıldı. Faaliyet alanı, Zlatograd ve Nedelino belediyelerini kapsamaktadır.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci, Smolyan Bölge Müftüsü Necmi Dıbov, Zlatograd Müftüvekili Bayram Uşev, Zlatograd ve Nedelino Belediye Başkanları Miroslav Yançev ve Boyan Kehayov ve Manevi Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi Başkanı, resmi açılışın kurdelesini kestiler.

Haskovo Bölge Müftüsü Erhan Receb, Eski Zağra Bölge Müftüsü Seyhan Mehmed, Kırcaali Müftüvekili Suray Mustafa, Momçilgrad İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmed Bozov, Madan Hafızlık Kursu Müdürü Şefket Haci, bölgedeki Cami Encümenlik temsilcileri, aydınlar ve kanaat önderleri, resmi konuklar arasında yer aldılar.

Törende Başmüftü Dr. Mustafa Haci, yaptığı açılış konuşmasında anlayış ve diyaloğun öneminin altını çizdi.

"Müslümanlar Diyaneti’nin görevi, savaş ve dinin kötü amaçla kullanıldığı zamanlarda insanların refahı için uygun bir ortam yaratmaktır. Rodoplar’da bu duygulara önem verilir: her şeyden önce insanlık ve sorumluluğun gelmesi yüzyıllardan beri bizlere miras kalan önemli bir değerdir " dedi.

Dr. Mustafa Haci'nin sözleri, Zlatograd Belediye Başkanı Miroslav Yançev tarafından da desteklendi.

Miroslav Yançev resmi konuklara yaptığı konuşmasında: "Bunun gibi etkinlikler, toplumu daha çok birleştirir, özellikle de dini kurumlar ile yerel makamların bir araya geldiği zaman", ifadelerini kullandı.

Smolyan Bölge Müftüsü Necmi Dıbov, yeni ofisten, Zlatograd ve Nedelino'daki dini işlerin daha iyi yönetilebileceğini umduğunu belirtti. Ofisin halkla iletişimin daha kolay sağlanacak bir yerde olduğunu ve bunun Müslüman toplumunun sorunlarına daha etkili bir çözüm bulunmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Zlatograd Müftüvekili Bayram Uşev ise iki belediyenin bir arada yaşama konusunda derin geleneklere sahip olduğunu hatırlattı ve gelecekte bunları korumak için çaba göstereceğine dair güven verdi. Bayram Uşev, kendisi için en önemli şeyin insanlara faydalı olmak ve onların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Tören, Zlatograd ve Nedelino Belediye Başkanları’nın yeni ofisin açılışı adına ve Başmüftü’ye aldıkları hediyelerin takdimiyle son buldu. Zlatograd ve Rodoplar’ın tarihi ve kültürü ile ilgili sanat eserleri takdim edildi.

 Yeni ofisin açılışının ardından Dr. Mustafa Haci, Cuma namazını kıldırdı,Müslümanlara nasihatler verdi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.