Müslümanlar Diyaneti Eğitim Dairesi, Rusçuk ,Şumen ve Mestanlı imam hatip liselerinin müdürleri ve öğretmenleri ile bir toplantı düzenledi. Toplantı konusu ise öğrenim sürecini daha iyi organize etmek ve koordine etmekti.

Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmed, Başmüftü Yardımcısı Ahmed Hasanov ve Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Abdullah Tırabzon'un huzurunda, ilahiyat okullarının maddi olanakları ve insan kaynakları ile ilgili konular ele alındı.

Bunlar arasında eğitim kurumlarının durumu, belletmenlerin faaliyetleri, işe alım kampanyaları yürütmek, yaz okulları düzenlemek, “İslami Eğitime Destek” Kampanyası ve Şumen Nüvvab İmam Hatip Lisesi’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinlikler vardı.

Görüşme esnasında, bu tür toplantıların yılda en az iki kez yapılmasına ilişkin karar alındı. Toplantıda, katılımcıların dile getirdikleri sorunların analizinin ardından çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlanacaktır.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.