Başmüftülük gazeteciler ve aydınlar için geleneksel hale gelen iftar organize etti.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci, Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmed, Başmüftü Yardımcıları Murat Pingov, Ahmed Hasanov ve Beyhan Mehmed ve Başmüftülük Genel Sekreter Celal Faik, medya yöneticilerini ve ülkenin önde gelen bazı gazetecilerini karşıladılar. Davetliler arasında Bulgaristan'daki dini toplulukların temsilcileri de vardı.

Başmüftü, yaptığı açılış konuşmasında, Müslümanlar Diyaneti’nin bir kez daha birlik ve beraberlik örneği oluşturduğunu, farklı dinlere mensup insanları ve içinde yaşadığımız toplumdan sorumlu insanları aynı masa etrafında bir araya getirdiğini paylaştı.

Dr. Mustafa Haci: "Bulgaristan'da, dinin bizi ayırmadığını ve hatta birleştirdiğini göstermek için bir masada beraber oturuyoruz", ifadelerini kullandı.

Başmüftü, devletin rolünü ve ülkemizin temel diyanet kuruluşlarına desteğini vurguladı.

"100 yılı aşkın bir süredir Bulgaristan'daki Müslümanların manevi hayatıyla Müslümanlar Diyaneti ilgilendi. Yaşadığımız ülkeye her zaman sadık kaldık, çünkü Bulgaristan bizim vatanımız. Özellikle 2019'dan sonra Devlet bütçesinden sübvansiyon almaya başladığımızda devletin tüm vatandaşları önemsediği açıkça belli oldu", yorumunda bulundu.

Etkinlik, iftara gelen konukların toplu fotoğrafıyla sona erdi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.