Varna müftüsü İsmail Ahmedov Mısır Büyükelçisi Hâlid Emâra ve Suudi Arabistan Büyükelçisi Hâlid bin Kemâl Fakih'le görüştü.

İlgili ülkelerin büyükelçileri Varna'da farklı kurumlarla gerçekleştirdikleri temaslardan sonra bölge müslümanlarının dînî ve sosyo-kültürel yaşamlarıyla ilgili malûmât alma fırsatı da buldular. Ayrıca her iki ülkenin de büyükelçisi ihtiyâç dahilinde müftülük hizmetlerine destek vermeye hazır olduklarını beyan ettiler.

Varna müftüsü bölgede yapılan faaliyetleri tanıttıktan sonra her iki elçiye de müslüman topluluğunun ve mevcut camilerin durumuyla ilgili tafsilâtlı bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda Mısır ve Suud büyükelçileri Ramazan ayında müftülüğe Kur'an-ı Kerîm ve hurma göndereceklerini vaat ettiler.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.