Vidin Osman pazvantoğlu camiinde Şumnu Nüvvab okulunun tarihçesi ve onun meşhur hocalarını ele alan dar çerçeveli bir program düzenlendi. Program 100 yıl Nüvvab etkinlikleri zincirinin bir parçasıdır. Aile efradının tamamı Nüvvab mezunu olan Montana bölge müftüsü Necati Ali dinleyicilere; Nüvvab'ın kuruluş gayesi, meşhur hocaları, parlak öğrencileri ve müslüman toplumu üzerindeki tesiri çerçeveli bir konuşma yaptı.

 

Bölge müftüsü, Sofya Kliment Ohridski üniversitesinden mezun olduktan sonra Nüvvab'ın kuruluşunda yer alan ve bilâhare de orada edebiyat öğretmenliği yapan Hasip Safveti' yi (1895-1980) de anmadan geçmedi.

Necati Ali konuşmasında geçmişte kendilerinden eğitim gördüğü Nüvvab çıkışlı Doç. İbrahim Yalımov, Dr. İsmail Cambazov, Halil Etem ve Yusuf Kerim hocaları da hayırla, minnetle yâdetti.

 Programa katılan dinleyiciler Vidin'de böylesi anlamlı bir program gerçekleştirilmesinden dolayı müftü beye teşekkür ettiler.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.