Yüksek İslâm Şûrası gerçekleştirdiği aylık toplantı neticesinde Velingrad ve Pomorie'de oybirliğiyle müftü vekillikleri açma kararı aldı.

 

Adı geçen vekilliklerin açılma gayesi yoğun müslüman halkın meskûn olduğu Pazarcık ve Burgas bölgeleri hizmetlerinde yakın koordinasyon sağlamaktır. Başmüftülükteki verilere göre her iki bölgede yaklaşık 143 000 müslüman yaşıyor.

Mutad toplantı esnasında başkan Vedat Ahmet, şûra üyelerini ve şûraya bağlı komisyonları ihtiyaç gereği daha aktif çalışmalarını istedi.

Özellikle yıl sonlarına yakın tarihlerde gerçekleştirilecek olan Hocazade Mehmed Muhyiddin ödülleri takdim programı ve Şumnu Nüvvab okulunun 100. yılı kapsamında tertiplenen uluslararası sempozyum önem arz etmektedir. 

Başkan, söz konusu merasimlerin deruhte edilmesi hususunda üyeleri daha hassas ve duyarlı olmaya davet etti.

Şûra üyeleri ilgili toplantıda birimlerin idarî çalışmaları, vakıf mallarının işleyişi ve cenaze hizmetleriyle ilgili meseleleri müzakere ettiler.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.