Şumnu bölge müftülüğünün inisyatifi, Kaolinovo ve Yusufhanlar köyü camii encümenliklerinin katkılarıyla düzenlenen mevlit ve sohbet programı çerçevesinde Nüvvab'ın ilk kurucu müdürü Emrullah Feyzullah efendi rahmet ve minnetle yâd edildi. 

 

Program 100 Yıl Nüvvab etkinlikleri kapsamında organize edildi. Programda Nüvvab mezunlarından olup bilâhare Bulgaristan müslüman halkına büyük hizmetleri geçen eski Başmüftü Süleyman Faik ve Nüvvab hocalarından Hafız Nazif de hayırla anıldı.

Şumnu bölge müftüsü Mesut Mehmed, Silistre müftüsü Müddessir Mehmed, Kaolinovo belediye başkanı Nida Ahmed, Nüvvab okulu müdürü Şerif Hüsnü, okulun hocaları ve öğrencileri de programa misafir olarak katıldı. Böylece anlamlı bir gece daha yaşandı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.