Başmüftü Dr. Mustafa Hacı Kuveyt Büyükelçisi zât-ı âlîleri Gazi Hamed El-Fadlî ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kuveyt Büyükelçisi Başmüftülük kurumunu ilk kez ziyaret etmektedir.

Görüşme esnasında taraflar kurumlar arasında işbirliği ve dostluk bağlarının devam ettirilmesi hususunda mütabakat sağladılar. 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.