UNESCO'nun 2022'yi Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman Çelebî yılı ilân etmesi vesilesiyle Sofya Bölge müftülüğü "Bulgaristan'da Mevlit Geleneği" konulu ilmî konferans düzenledi. 

Başkentin merkezinde bulunan Largo'nun konferans salonunda gerçekleştirilen programda; "Mevlid'in Kur'an ayetleriyle ilintisi", "Hadislerin mevlid-i şerif beyitlerinin şekillenmesindeki rolü", "Bulgaristan'da mevlit okuma geleneği" başlıklı konular ele alındı.

Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmet, Başmüftü Yardımcıları Ahmed Hasanov ve Beyhan Mehmed, Genel sekreter Celâl Faik, T. C. Sosyal Hizmetler Müşaviri Erdal Atalay, Haskovo, Tırnovo, Eski Zağra ve Plevne Bölge müftüleri ve akademik çevrelerden temsilciler konferansta misafir olarak hazır bulundular.

Bulgaristan'da Mevlid-i Şerif mübarek gün ve gecelerde okunduğu gibi müslüman toplumunun günlük hayatında gerek sevinç gerekse hüzün hallerinde okunmak suretiyle yer almaktadır. Hiç şüphesiz Mevlit toplumsal hayatta yer alan güçlü bir gelenektir. O sadece ülkemizde değil, Balkanlar'da, Türkiye'de ve Orta Asya'da da köklü bir gelenek olarak devam ettirilmektedir. Bulgaristan'daki farklı bölgelerde dört ayrı mevlit çeşidi okunmaktadır..

Sofya Bölge müftüsü Beyhan Mehmed yaptığı açılış konuşmasında şunları kaydetti: "Küreselleşme ve müslümanların diğer İslâm ülkeleriyle yakın temasları neticesinde değer algılarının da değişmeye yüz tuttuğu aşikârdır. Bazı çevreler tarafından Mevlit dinden midir, değil midir, bidat mıdır, faydası nedir? şeklinde tartışmalar başlatıldı. İşte bu akşam gerçekleştireceğimiz bu konferans sayesinde bu ve benzer sorulara yanıt bulacağımıza inanıyorum. Bununla beraber Mevlid'in müminlerin hayatında nasıl bir yere sahip olduğunu öğrenmiş olacağız".

Şûra başkanı Vedat Ahmet ise yapmış olduğu konuşmada; yapılan arşiv çalışmalarında pek bilinmeyen beşinci mevlit çeşidinin keşfedildiğini, dolayısıyla öteden beri değişik dönemlerde Mevlid'in insanları bir araya getirme özelliği taşıdığını ve bu nedenle de halk nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. 

 

İlgili konferansta dinleyiciler Pazarcık Bölge müftüsü Salih Halil, Yüksek İslâm Enstitüsü öğretim görevlisi Dr. Selime Hasanova ve Bulgar Bilimler Akademisi Etnoloji Enstitüsü araştırma görevlisi Dr. Behrin Şopova'nın sunumlarını dinleme imkanı buldu. Ayrıca bölgelerden gelen din görevlileri tarafından Bulgaristan'da var olan dört çesit mevlit örneği okundu.

Konferans plaket takdimleriyle son buldu. Çıkışta tüm davetliler Serdika ismini taşıyan eski Sofya arkeoloji müzesini de rehber eşliğinde gezme fırsatı buldular. 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.