Başmüftü Dr. Mustafa Hacı Haskovo müftüsü Erhan Receb'in daveti üzere Malevo köyünde geleneksel olarak organize edilen Kurban programına iştirak etti.

Bulgaristan müslümanlarının dînî lideri, proğrama katılan halkı selamladıktan sonra insanların dine olan ihtiyacı ve kişisel gelişimlerine katkısı eksenli bir konuşma yaptı.

 Başmüftü hitabında madde ile mânâ arasında bağa işaret ederek dış dünyamızın aslında iç âlemimizin yansıması olduğuna dikkat çekti. Bu anlamda da insanlığı ancak dînî değerlere dönüşün kurtarabileceğinin altını çizdi.

 Bu sorulara mantıklı cevaplar bulduğumuzda geleceğimizin daha iyi ve huzurlu olacağından kuşku duyulmamalıdır".

Başmüftü bu nasihatleri verdikten sonra herkesi İslâm'ın getirdiği güzelliklere tabi olmaya davet etti.

 

Dr. Mustafa Hacı günümüzdeki sosyal çözülmeleri Hz. Peygamber'in dönemiyle kıyaslamadan geçmedi:

 "Rasûlüllah (s.a.v) insanlığı aydınlatıcı bir nur olarak gönderilmiştir. O, insanlara onurlu yaşamanın yollarını göstermiştir. O'nun yaşadığı dönemde de güçlüler zayıfları, zenginler fakirleri söndürmekteydi. Günümüzde olduğu gibi adaletsizlik ve haksızlıklar had safhada idi. Ancak müminler israrla hürriyeti ve haysiyetli yaşamı aramaktan vazgeçmediler. Şahsı, ailesi ve bulunduğu topluma karşı yapması gereken görevler hususunda herkes kendine otokritik yapmalıdır. Yaptıklarımız yeterli mi, değil mi?, Allah amellerimizden razı olacak mı?, Yaptıklarımız bizi vicdanen mutlu kılıyor mu?.

 

 

Program bitiminde Kurban sofrasında 600 kişi bir araya geldi. Topluca yemek yenildi ve bereket duası edildi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.