100 yıl Nüvvab etkinlikleri kapsamında meşhur oryantalist Prof. Boris Nedkov ve Yüksek İslâm Enstitüsü kurucu hocalarından Yusuf Kerîm de unutulmadı. 

Sofya Bölge müftülüğünün Yüksek İslâm Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlediği programa ;Şûra başkanı Vedat Ahmed, Başmüftü Yardımcıları Ahmed Hasanov ve Beyhan Mehmed, Sofya bölge müftüsü Beyhan Mehmed, Enstitü rektörü Dr. Kadir Muhammed ve yardımcıları Aydın Ömerov ve Abdullah Tırabzon, akademisyen ve öğrenciler yakın ilgi gösterdi.

Boris Nedkov devlet bursuyla Nüvvab medresesinde okuyan tek gayri müslimdir. Doç. Dr. Stefan Andreev, Boris Nedkov'un Bulgaristan'daki şarkiyat bilimlerine katkısından bahsetti. Nüvvab mezunu olup da Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü kurucu hocaları arasında yerini koruyan Yusuf Kerim hocanın hayatı ve hizmetleri de Şevket Feyzullov ve Sabri Alagöz tarafından anlatıldı. 

Bulgaristan türklerinin iki ulu çınarı Feyzullov ve Alagöz, Yusuf Kerim'in ülkemizde müslüman kimliğinin korunmasında sarf ettiği emekleri ve bu yolda karşılaştığı sıkıntıları dile getirdiler.

Başmüftü Yardımcısı Ahmed Hasanov ise merhum Yusuf Kerim'in mezarı başında yaptığı konuşmada, Nüvvab'lıların sadece tek profilli adamlar olmadıklarını, sosyal hayatın tüm kesimlerinde onurla çalıştıklarını, diyanetten siyasete, eğitimden kültüre, sanattan edebiyata her alanda alınlarının akıyla görev yaptıklarının altını çizdi. İşte bu kahramanlardan birisinin de Yusuf Kerim hoca olduğunu hatırlattı.

 

İlgili programa halihazırda Yusuf hocanın Istanbul'da ikamet eden hanımı ve oğlu da iştirak etti. 

Merhum mezarı başında hayır ile yâd edildikten sonra toplu bir dua yapıldı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.