Başmüftülük IX. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı'na evsahipligi yaptı. Balkanlar'da huzur ve barışın tesisinde dinin ve din adamlarının rolü konulu forum Karadenizin incisi Varna'da gerçekleştirildi. 

 T.C. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Sofya Büyükelçisi sayın Aylin Sekizkök forumun onur misafirleriydiler. Ayrıca ilgili buluşmada; Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmet, Başmüftü Yardımcıları Ahmed Hasanov, Beyhan Mehmed ve Murat Pıngov, genel sekreter Celâl Faik, bölge müftülerinin ve vekillerin tamamı ve T.C. Burgas Başkonsolosu Senem Güzel hazır bulundular.

 

Katılımcılar Varna belediye başkanı İvan Portnih ve vali Mario Smırkov tarafından selamlandı. 

  Başmuftü Dr. Mustafa Hacı, Balkan müftüleri ilk toplantısının 2007 senesinde Varna'da yapıldığını, yıllar sonra aynı amaçla bu şehirde buluşmanın son derece memnuniyet verici bir olay olduğunu ifade etmeden geçmedi. Başmüftü sözlerinin devamında; "Ülkelerimizin ortak sıkıntılarını çözmede birlikte hareket etmeye mecburuz. Çok şükür bugün bunu yapma imkânımız var. Dünya sürekli değişiyor. Komünizm gitti yerine kapitalizm geldi. O da gittiğinde ne olacak peki?. Daha da önemlisi din adamlarının rolü ne olacak?. Bunu iyi düşünmek zorundayız ki, insanlara faydalı olalım, beklentilerine çözüm üretebilelim. 

Ecdadımızın bizlere emanet ettiği değerleri koruyup yaşatma sorumluluğumuz var. İnsan bir şeyi kaybettiğinde ancak onu geriye dönüp araştırarak bulabilir. Mecrasından çıkanlar yolunu bulamaz. Bugün en çok ihtiyacımız olan din ve değerleri konuşuyoruz. Bunları daha da ileriye taşımalıyız. Tabi ki, müslümanları bölme ve birbirlerine düşürme faaliyetleri bitmemiş, bitmeyecek. Birlikte hareket ettiğimizde, din adamları ve müminler sağlam durduklarında istikamet bozulmayacaktır", dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, herşeyin temelinde güçlü bir imanın yattığını ve o kavî iman oldukça dünyadaki varlığımızın anlam kazandığını belirterek şöyle devam etti:

 

"Bugün bizi bir araya getiren husus Allah'a olan inancımızdır. Sahip olduğumuz ortak tarih ve kültür çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı gerekli kılmaktadır. Tarih bize inancını ve değerlerini kaybedenlerin herşeyini kaybettiğini göstermektedir. Öz değerlerini kaybedenler asıllarıyla, kökleriyle ters düşmekteler. Tarihini unutanlar ise millî hafızalarını kaybederler. Huzur ve barışın tesisi için çalışacağız ve bu hususta ümidimizi yitirmeyeceğiz. Sahip olduğumuz İslâm dininin evrensel mesajları hep iyilik, adalet, hak ve hakkaniyete vurgu yapar. Kurtuluş bu değerlerin ayağa kaldırılmasına bağlıdır.

Balkanlar çoklu kültürlerin bir arada yaşadığı harika bir örneği teşkil eder. Dolayısıyla hem hem sevinçte hem hüzünde beraberiz. Aynı dualarda buluşuyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde insanların dînî ve sosyo kültürel ihtiyaçlarına, çözülmelerine çare bulabilmeliyiz".

T.C. Sofya Büyükelçisi sayın Aylin Sekizkök misafirleri selâmladıktan sonra tüm Balkan ülkeleri büyükelçilerinin soydaşlarla yakın temas halinde olduklarını ve bunun için de dînî önderlerin büyük katkıları olduğunu vurguladı.

"Bizler Balkan ülkelerinin büyükelçileri olarak soydaşlarımızın Türkiye'den beklentilerine her zaman yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bu sebeple bizim size yakın olmamız ve bu güzel ilişkilerimizi devam ettirmemiz son derece önemlidir. Bu hususta büyükelçilerle âdeta bir yarış halindeyiz", dedi. 

 

 

IX. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı deklarasyon kabulüyle sonuçlandı. T.C. Diyaneti heyeti bilâhare Bulgaristan bölge müftüleri ile de bir görüşme yaptı.

Varna buluşması bitiminde heyet Şumnu'da gerçekleştirilmesi öngörülen 100 yıl NÜVVAB sempozyumuna katılmak üzere yola çıktı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.