Başmüftülük geleneksel hale getirdiği iftar yemekleri çerçevesinde bu sene de basın yayın mensupları ve medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Yüksek İslâm Şûra Başkanı Vedat Ahmed, Başmüftü Yardımcıları Murat Pingov, Ahmed Hasanov, Beyhan Mehmed ve genel sekreter Celâl Faik ülkenin meşhur medya kuruluşları yöneticileri ve tanınmış gazetecilerini iftar vesilesiyle ağırlamaktan büyük onur duydu.

Başmüftü konuşmasında; Bulgaristan'da asırlardır bir arada yaşayan farklı etnik kökenli insanların anlaşma ve dayanışma içerisinde olduklarına vurgu yaptı ve bunun herkese güzel bir örnek teşkil ettiğinin bir kez daha altını çizdi. Bu manada dinin de ayrıştırma yerine insanları birleştirdiğini beyan etti.

Dr. Mustafa Hacı hitabının devamında:

 "Ramazan insanların dînî aidiyetlerine bakmaksızın herkesi bir sofra etrafında cem etmektedir. Bu ayda insanların paylaşma ve yardımlaşma duyguları her zamankinden daha fazladır. Bu akşam burada birlikte olmamız herşeyin maddiyatla ölçülemeyeceğinin de göstergesidir aslında. Nitekim diğergâmlık parayla ölçülmez. Aramızda anlaşma ve paylaşma var olduğu sürece farklılıklarımızla bir arada güvenle yaşayacağımızda şüphe yok. Dolayısıyla mutlu yarınlar için iyi ilişkilerimizi koruyup geliştirmekten başka çaremiz yok. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür eder, işlerinizde başarılar dilerim.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.