Birkaç aydan bu yana geçici müftüyle idare edilen Eski Cuma müftülüğü yeni müftüsüne kavuştu. 8 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen bölge müslümanlar konferansına iştirak eden delegelerin oybirliğiyle halihazırda Şumnu müftülüğü müftü vekili görevini yürüten Arif Mehmed Eski Cuma müftüsü seçildi.

Yaklaşık 50 delege (din görevlisi)'nin katıldığı bölge müslümanlar konferansına Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov, Tırnovo Bölge müftüsü Nutfi Nutfiev, Varna Bölge müftüsü İsmail Ahmedov, Tırgovişte müftü vekili Nazif Rasimov konuk misafirler olarak katıldılar.

Başmüftü ve Başmüftü yardımcısının günün önemine binaen yaptıkları kısa selâmlama konuşmalarından sonra geçici müftü Halil Aliev gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin faaliyet raporu sundu. Bilahare Eski Cuma'nın yeni müftü adayı Arif Mehmed konuk misafirler ve delegelerin huzurunda kendini tanıttı.

Arif Mehmed makam için değil, hizmet için bu göreve talip olduğunu beyan ederek herkesle ekip halinde çalışma arzusunda olduğunu dile getirdi ve delegelerin güvenoyunu istedi.

Program sonunda konferansı yürütme kurulunca açıktan oylamaya tabi tutulan aday isim oybirliğiyle Eski Cuma bölgesine müftü seçildi.

Dr. Mustafa Hacı'nin yapmış olduğu dua ile Bölge konferansı son buldu.

Arif Mehmed'in müftülük görevine tayini Eski Cuma, Gerlova ve Tozluk bölgelerine hayırlı olsun.

Güzel hizmetlerde muvaffak olması dileğiyle...


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.