Başmüftülüğün her sene Ramazan ayında ilân ettiği İslâmî eğitime destek kampanyasının meblağı 2023 yılında takriben 800 000 levaya ulaştı.

İlgili meblâğ öteden beri uygulandığı gibi; ülke genelinde yaz ve yıllık Kur'an kurslarının organizesi, İmam-hatip liseleri ve Yüksek İslam Enstitüsü'nün ihtiyaçları, din dersi kitapları ve materyallerinin basılması için tasarruf edilecektir.

Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov son Yüksek İslâm Şûrası toplantısında 2023 y. eğitime destek kampanyasısının özlü raporunu sunarak, 2006 yılından bu yana söz konusu kampanyaya ilginin büyüyerek arttığını, bu durumun da müslümanların Başmüftülük kurumuna olan güvenini gösterdiğini dile getirdi.

Ahmed Hasanov eğitime destek kampanyasının her yıl büyüyerek yüksek rakamlara ulaşmasında emeği geçen Bölge müftülerine, müftü vekillerine, imamlara, cami encümenlerine, hayır sahiplerine ve topyekûn az veya çok katkısı olan tüm müslümanlara teşekkür etti.

Yüksek İslâm Şûra toplantısında halihazırda Şumnu müftü vekilliğini yürüten Arif Mehmed, üyelerin oybirliğiyle Eski Cuma'ya resmen müftü tayin edildi.

Arif Mehmed daha önce Eski Cuma'da düzenlenen bôlge müslümanlar konferansında da delege olan din görevlilerinden tam puan almıştı.

Yeni seçilen Eski Cuma müftüsüne görevinde kolaylık ve semereli hizmetler diliyoruz.

 

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.