Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmed, Şumnu bölge müftüsü Mesut Mehmed, Dobriç bölge müftüsü Akif Akifov, Türkiye'den teşrif eden müftüler, din görevlileri ve vakıf temsilcilerinden oluşan bir heyetle Eski Cuma şehrini ziyaret ettiler. Misafirler şehri ziyaretleri çerçevesinde Eski Cuma'ya yeni müftü seçilen Arif Mehmed ve ekibini de ziyaret ederek başarı dileklerini sundular. Yeni tayin edilen müftü ise misafirlere öncelikli olarak yapılması hedeflenen hizmetleri tanıttı. Arif Mehmed özellikle şehirlerde yaşayıp kimlik-kişilik kaybına uğrayan müslümanlara yönelik etkili çalışmalar yürütme niyetinde olduklarını dile getirdi. Bu bizim müslümanlar olarak gelecekteki varlığımızı ilgilendiren hatatî bir meseledir dedi.

Ayni şekilde aslına uygun bir şekilde onarılmayı bekleyen tarihi Saat Camii ve Osman Pazarı kasabasındaki Zincirli camii'nin renovasyon işlerini de yakından takip edeceklerini belirtti. 
Türkiye heyeti de bölgede ortaklaşa yürütülebilecek projeler hakkında bilgilendirildi. Bunların arasında ilgili bôlgenin sınırları dahilinde yaşayan ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmenin faydalı olacağı kanaati hasıl oldu.
Misafirler 17.yüzyıla ait ecdat eseri Saat Cami'yi ziyaret ettikten sonra Şumnu'ya hareket ettiler.

© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.