Başmüftü Dr. Mustafa Haci Arnavutluk Ulusal Dinler Konseyi temsilcileriyle görüştü. Heyet resmî bir görüşme yapmak üzere konsey başkanı Klodian Bulku öncülüğünde Başmüftülüğe geldi.
Arnavutluk Dinler Konseyi, Gençlik, Spor, Kültür ve Turizm bakanlığı güdümünde olup hükümetin farklı dinler topluluklarıyla münasebetlerini geliştirmekle yükümlüdür. Ayni şekilde dinler arası işbirliği, anlaşma ve dînî özgürlüklerin korunması yönünde çalışmalar yürütmektedir.
Görüşme esnasında Başmüftü Dr. Mustafa Haci Arnavutluk heyetini kurumun genel ve öncelikli hizmetleriyle tanıştırdı. Özellikle din eğitiminin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara ve ülke genelinde yürütülen İslâmî eğitime destek kampanyasının giderek ivme kazanmasına dikkat çekti.
Arnavutluk heyetiyle birlikte Bulgaristan Dinler Konseyi başkanı Robert Cerasi, Başmüftülük Dış İlişkiler Dairesi uzmanı Hayri Emin ve Arnavutluk elçiliği yetkilileri yer aldı.

© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.