Başmüftü Dr. Mustafa Hacı her yıl olduğu gibi bu sene de ônemine binaen Yaz Kur'an kursları koordinatörleriyle yapılan toplantılara bizzat katılarak bazı paylaşımlarda bulundu. Koordinatörlerle görüşmelerin ilki Kuzey Bulgaristan'lı sorumlular için Şumnu Bölge müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İkincisi de Güney Bulgaristan'lı koordinatörler için Filibe bölge müftülüğü salonunda yapıldı. İlgili toplantılara Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov, Kur'an kursları genel koordinatörü Bahri İzzet, Şumnu müftüsü Mesut Mehmed ve Filibe müftüsü Taner Veli de katıldı.

Üç dört yıldan bu yana koordinatörler toplantıları Yaz Kur'an kursları öncesi aksatılmaksızın ciddiyetle yapılmaya devam ediliyor. Bu anlamda koordinatörler bulundukları bölgelerde yürütülen Kur'an kurslarının durumunu takip ederek sistemli çalışmaların yapılmasına katkı sağlıyorlar.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı her iki toplantıda da koordinatörlere hitaben Yaz Kur'an kurslarından beklentilerini açıkladı. Başmüftü, Kur'an kurslarını verimli yapabildiğimiz ölçüde gelecekte müslüman kimliğimizi koruyabileceğimizi hatırlattı. Yoksa ayağımızın altından toprak kaymaya devam edecek dedi. Bu doğrultuda herkesi bilinçli bir şekilde, geleceğimizi düşünerek hizmet ve katkı sağlamaya davet etti.

Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov da her sene İrşad dairesi olarak yapmaya çalıştıkları bu koordinatörler toplantılarının geleneksel hale geldiğini ve katılan herkesin samimiyetine inandığını dile getirdi. Ahmed Hasanov tüm koordinatörleri bölge müftülerinin bilgisi dahilinde iki ay boyunca özveriyle çalışacaklarına inancının tam olduğunu söyledi. Samimiyet ve koordinasyon olunca da başarı seviyesinin artacağını belirtti.

Toplantıda Yaz Kur'an kursları koordinatörü Bahri İzzet teknik bilgilendirme hususunda sunumlar yaptı. Şumnu ve Filibe bölge müftüleri de Yaz Kur'an kurslarının öteden beri işleyişi noktasındaki görüşlerini paylaşarak bereketli bir sezon olmasını temenni ettiler.

Başmüftülük olarak 2023 yılı yaz sezonunda da bol bereketli Kur'an kurslarının tertip edilmesini Yüce Allah'tan temenni eder, Kur'an'la tanışmayan çocukların kalmamasını niyaz ederiz.

Hadi gel bu yaz, sen de Kur'an'ı gönlüne yaz!


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.