Başmüftü Dr. Mustafa Haci ve genel sekreter Celâl Faik Fas'ta düzenlenen "Fetvaya İlişkin Fıkhî Hükümler" konulu uluslararası ilmî sempozyuma katıldılar. 

 Fas kralının öncülüğünde düzenlenen sempozyum dünyanın muhtelif yerlerinden davet edilen İslâm âlimlerini Marakeş'te bir araya getirdi.

Sempozyumun esas hedefi fıkhî meseleler ekseninde fetvanın sosyal hayattaki önemini belirten konular üzerinde teatilerde bulunarak gelişen dünyada müslümanların yeni ihtiyaçlarına çözüm aramak.                       

İlgili sempozyum kapsamında katılımcılar aynı şekilde fetvanın İslâmî ilimlerdeki yerini, Kur'an'ı Kerim'i doğru yorumlamadaki önemini ve ümmeti birleştirmedeki etkisini de konuştu.

Dünyanın dört bir yanından gelen âlimlere göre; günümüzde temel islâm kaynaklarına başvurukmsksızın, bazı hassasiyetlere riayet edilmeksizin keyfî fetvalar verilmektedir ki, bu durum da müslümanlar arasında şüpheleri artırmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için dünya müslümanlarının yararına olacak ciddî adımlar atılmalıdır. Özellikle çok kültürlü ortamlarda bu tür sıkıntılar daha bariz bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla önemli meselelerin çözümü hakkında görüş birliği ve irade gerekmektedir. Bu doğrultuda dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan etkili İslâm âlimlerinin çalışmalarına büyük ihtiyaç var, denildi.

Dr. Mustafa Hacı sempozyum münasebetiyle birçok İslâm alimiyle görüşerek bilgi, fikir ve tecrübe paylaşımında bulundu.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.