Başmüftü Dr. Mustafa Hacı ABD büyükelçisi sayın Kenet Merten'i makamında kabul etti. İlgili görüşme Kenet Merten'in Sofya'daki büyükelçiliği dôneminin başlaması sebebiyle nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşti.

Dr. Mustafa Hacı kurumun faaliyetlerini tanıttıktan sonra Sofya'da göreve başlayan yeni ABD sefirine görevinde başarılar diledi. Bununla birlikte Bulgaristan'daki müslüman toplumununun dînî kimliğini muhafaza noktasında gayret sarfettiklerini ve bu doğrultuda da nitelikli din görevlileri yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Başmüftü ABD büyükelçisiyle Yüksek İslam Enstitüsü'nün akreditasyon sorununu da konuştu.

Kenet Merten görüşmede, ABD'nin Bulgaristan'daki diplomatik misyonunun azınlıkların problemleriyle yakından ilgilendiğini ve her zaman desteğe hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca öteden beri dinler arası diyalog ve hoşgörüyü önemsediklerini ve bunu da Bulgaristan Başmüftüsü ile konuşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Görüşme karşılıklı işbirliği temennisi ve hediyeleşme faslıyla son buldu.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.