Sofya'daki kültürel etkileşim derneği müslüman-türk araştırmacıların katıldığı anlamlı bir ilmî panele evsahipliği yaptı. Panel, Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmed, etnolog Dr. Yeliz Erolova ve tarihçi Oktay Aliyev'in girişimleriyle tertip edildi.

 

Bulgaristan'daki müslüman toplumunun tarihi, kültürü, gelenek ve görenekleriyle ilgili sekiz konuşmacı sunum yaptı.

Bulgar Bilimler Akademisine bağlı etnoloji ve folkloroloji enstitüsü araştırma görevlileri Dr. Yeliz Erolova ve Dr. Behrin Şopova, Yüksek İslâm Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Selime Hasanova, Bursa Uludağ üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nergiz İmamoğlu, tarih uzmanları; Dr. Kemal Raşit, Sunay Mazgalciyev, Oktay Aliyev ve Başmüftülük yayın dairesi başkanı Cemal Hatip panelistler olarak medya kültür dairesinin salonunda hazır bulundular. Yaklaşık 30 kişi hazırlanan sunumları dinleme fırsatı buldu. Şûra başkanı Vedat Ahmed ilgiyle izlenen panelin moderatörlüğünü yaptı.

İlk sunumu gerçekleştiren Dr. Yeliz Erolova, "Müslümanların kültürel mirası ve yerel kültür abideleri"nden bahsetti. Dr. Behrin Şopova Bulgaristan müslüman toplumunun geleneklerini koruma bağlamında çeşitli bölgelerde farklı makamlarla okunagelen mevlid-i şerifin ônemine ilişkin güzel bir sunum gerçekleştirdi. 

Genç tarihçi Oktay Aliyev sunumunda; 1885-1918 tarihleri arasında Bulgaristan'da millî birliğin sağlanması uğruna yapılan savaşlarda müslümanların katkısını konuştu ve birçok müslümanın da bu uğurda hayatını kaybettiğini dile getirdi. Dr. Selime Hasanova, Bulgaristan'da camilerin iç duvarlarına nakşedilen hadisleri tanıtarak hat sanatının korunmasına ilişkin bilinçlendirme yapılması gerektiğini vurguladı. Nitekim birçok camide tarihi hat yazıları bilinçsiz bir şekilde yok edilmektedir, dedi.

 

Dr. Nergiz İmamoğlu toplantıya onlayn katılarak doğu Rodoplar'daki türklerin sosyal yaşamından kesitler paylaştı. Son panelistler olan Dr. Kemal Raşit ve Cemal Hatip de yaşadıkları bölgelerde hâlâ izleri silinemeyen Osmanlı kültürel mirasından canlı örnekler ışığında sunumlar gerçekleştirdiler.

Araştırmacı Cemal Hatip ôzellikle Blagoevgrad bölgesinde bulunan Vılkosel köyü Osmanlı mezar taşlarının durumu hakkında doyurucu bilgiler verdi.

Beklenenin üstünde bir performansla geçen ilmî panelin akabinde katılımcılar yeni bir buluşmanın düzenlenmesini beklediklerini ifade ettiler.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.