Yüksek İslam Şurası başkanı Vedat Ahmed ve Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov birlikte Tırgovişte bölge müftülüğü’nü ziyaret ettiler. Başmüftülük temsilcileri bölge müftüsü Arif Mehmed ve Popovo ilçesinden soruımlu müftü vekili Nazif Rasimov'la görüştüler. Taraflar görüşmeleri esnasında bölgedeki Yaz Kur'an kurslarının durumunu ve şehirlere yönelik yapılması gereken dini ve kültürel aktivitelerin neler olabileceğini konuştular.

Şura başkanı ve Başmüftü yardımcısı; bölgelerde halka nitelikli hizmet sunacak genç imamların evleviyetle yetiştirilmesi konusuna vurgu yaptılar.

Ayrıca birkaç hafta önce Tırgovişte şehrini vuran dolu neticesinde cami ve müftülük binası çatılarında oluşan hasarı yerinde görmüş oldular.

Yüce Mevlâ Başmftülük kurumumuz bünyesinde gayret gösteren tüm çalışanlarımızın hizmetlerine hayır-bereket ihsan eylesin...


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.