Başmüftü yardımcıları Ahmed Hasanov &Beyhan Mehmed, Başmüftülük genel sekreteri Celâl Faik ve Dış İlişkiler Dairesi başkanı Hayrî Emin, Bulgar Ortodoks Kilisesi temsilcileriyle Başmüftülük binasında bir görüşme gerçekleştirdiler. Kilise heyetinin başında Belogradçik piskoposu ve aynı zamanda Sofya mitropoliti yardımcısı Polikarp vardı.

İlgili görüşme Bulgaristan'da iki büyük dînî kurum arasında geliştirilen diyaloğun göstergesidir. Nitekim asırlar boyunca bu topraklarda meskûn insanlar ırkî ve dînî farklılıklarına rağmen bir arada yaşama kültürünü yaşatmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla bu tür görüşmeler farklı dinlere mensup insanların bir araya gelerek kültürlerini tanımaları açısından önemlidir.
Her iki kurumun temsilcileri yaptıkları faaliyetleri tanıttıktan sonra toplumun ihtiyaçları nispetinde eğitim, kültür ve sosyal hizmetler alanında çalışmalar yapmaya devam edeceklerini paylaştılar.
Kilise heyetiyle türk kahvesi, türk çayı ve baklava eşliğinde görüşüldü.
 
 

© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.