Türkiye'nin muhtelif üniversitelerinde öğretim üyesi olan bir grup akademisyen 'Bulgaristan tarihi mekanlar gezisi' çerçevesinde Başmüftülük idarî binasını da ziyaret etti. Grubun mihmandarı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ziya Yılmazer, Çorum Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli, Kayseri Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Demirtaş, araştırma görevlisi Melek Deniz ve diğer üyeleri Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov ve Yüksek İslâm Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Selime Hasanova tarafından karşılandı.

Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov, Dr. Selime Hasanova ve İrşat dairesi uzmanı Bahri İzzet Başmüftülüğe teşrif eden misafirlere kurumun birimlerini ve hizmetlerini tanıttılar. Bununla birlikte Bulgaristan'da asırlardır yaşayan müslüman toplumunun dînî ve sosyo-kültürel hayatı hakkında bilgi verdiler.

Misafir hocalar çay eşliğinde Bulgaristan ziyaretleri hakkında duygularını paylaştıktan sonra Sofya Kadı Seyfullah camiini ziyaret ettiler. Bilahare Sofya müftüsü Beyhan Mehmed öncülüğünde başkentin merkezinde yer alan önemli tarihi mekanları görme fırsatı buldular.

Bulgaristan'ın birçok şehrini gezerek ecdat bakiyesi eserleri ve tarihi mekanları yerinde görerek bir dizi ziyaret gerçekleştiren üniversite öğretim üyeleri güzel anı ve izlenimerle yurtlarına dönüş yaptılar.

Başmüftülük ziyaretleri esnasında buradaki çalışmaları taktir ettiklerini ve evlâd-ı fatihanı Türkiye'de misafir etmekten memnun olacaklarını dile getirdiler.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.