Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü idaresinin verdiği bilgiye göre, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'ne tahsis edilen yeni okul binasının onarımı için şu ana kadar 420 000 leva yardım toplandı. Temmuz 2023 sonunda ilân edilen millî yardım kampanyasının sonuçları Yüksek İslam Şurası'nın 20 Eylül 2023'te gerçekleştirdiği toplantıda açıklandı.

 Şu ana kadar toplanan nakdî yardım, yaklaşık 10 bölge müftülüğünden geldi. Bu miktarın büyük bir kısmı (122 000 levanın üzerinde) Sofya Bölge Müftülüğü tarafından toplandı.İlgili Şûra toplantısında ülke genelindeki müslümanların maddi yardımlarının yanı sıra, duyarlı vatandaşların temizlik ve onarım faaliyetlerine katılmak suretiyle gönüllü çalışmalarla binanın yeni vizyonuna kavuşturulmasına yardım ettikleri bildirildi.

Millî yardım kampanyası, binanın gerekli tadilatı ve yeniden inşası için ihtiyaç duyulan tüm finansal imkânlar toplanana kadar devam edecek.

Diğer yandan bu sene 60 yeni öğrencinin, 2023/2024 yeni eğitim-öğretim yılında lise eğitimine Şumnu, Rusçuk ve Mestanlı şehirlerindeki İlahiyat liselerinde devam etme kararı aldıkları bildirildi.

 Toplantı esnasında Yüksek İslam Şurası üyeleri, Başmüftülüğün hizmet birimleri ile İlahiyat liseleri arasında daha iyi iletişim kurulması gerektiğini vurguladılar. Bunun öğrenciler ile kurumun birimleri arasında daha iyi bir etkileşime yol açacağı fikrine varıldı.

 Bu amaçla bölge müftülerinin eğitim kurumlarını daha sık ziyaret ederek, öğrencilerle buluşup sohbet etmeleri talep edildi.

 İlahiyat liselerinin müdürleri de Şûra toplantısına iştirak ederek okulların fiziksel donanımı açısından yeni başarılara imza atıldığını kaydettiler. Rusçuk İlahiyat Lisesi'nin ilk gününde öğrenciler, kültür anıtı statüsüne sahip Mirza Seyit paşa okul binasında karşılandı. Bir sonraki aşamada yeni bir öğrenci yurdunun inşa edilmesi beklenmektedir.

 Yine bir hayırseverin desteğiyle Şumnu şehrindeki Nüvvab Lisesi’nde açık havada okuma ve dinlenme alanları yapıldıktan sonra ihata duvarı da yenilendi.

Söz konusu toplantıda yaz Kur'an kurslarının 491 yerleşim yerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Yaz tatilinde ülke çapında 710 Kur'an kursu grubunun oluşturulduğu, böylece 10 000 öğrencinin Kur'an'la buluştuğu kaydedildi.

 Yüksek İslam Şurası üyeleri, okullarda eğitim seviyesinin ve bilgi kalitesinin artırılması gerektiği fikri etrafında birleştiler.

 Bu nedenle yaz Kur'an kurslarında öğreticilik yapan hocaların hizmetiçi eğitim kurslarından başarıyla geçerek semereli çalışmalar yapmaları gerektiği dile getirildi. Başmüftülük yeni dönem Kur'an kursları hazırlıklarını ocak 2024 den itibaren öğreticileri peyderpey eğitmek suretiyle başlatılmasını planlamaktadır.

 Yüksek İslam Şurası toplantısının gündem maddeleri çerçevesinde, vakıf mallarının yönetimi, helal gıda sertifikası verilmesi ve cami encümenlikleri yönetimlerinin güncellenmesiyle ilgili konular da görüşüldü.

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.