Başmüftü Dr. Mustafa Hacı Varna'da aktif imamlarla bir araya gelerek bölgedeki din hizmetleri hakkında bilgi aldı. Görüşmeye Varna imamlarının yanı sıra Dobriç ve Silistre bölgeleri aktif imamları da katıldı. Varna bölge müftüsü İsmail Ahmedov ve Dobriç müftüsü Akif Akifov da toplantıda hazır bulundular.

Başmüftü konuşmasında toplumun eğitim ve erdeminde etkili imamların rolüne vurgu yaptı. Ayrıca her imamdan kendileri gibi topluma hizmet edecek birer nitelikli imam yetiştirmelerini istedi. Buna son derece büyük ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Dr. Mustafa Hacı, kurum olarak ükle genelindeki kapalı camileri mümkün mertebe işlev hale getirmeyi öncelediklerini ifade etti.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.