Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü Filistin mazlumlarına destek amaçlı yürüttüğü kampanya neticesinde toplanan meblağlarla temel ihtiyaçlara yönelik kumanya paketleri hazırlatarak ilk yardımlarını Gazze'ye ulaştırmış bulunmaktadır. Başmüftülük paydaş kurumlar aracılığıyla 200 ailenin ihtiyacını görecek 4000 leva tutarındaki gıda malzemelerini ilgili bölgeye sevk etti.

Başmüftü yardımcısı Beyhan Mehmed: "Daha fazla ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek gayesiyle kumanya paketlerini ilan edilen tutardan daha düşük fiyata hazırlatmaya çalıştık. Filistin'deki kardeşlerimizin bir nebze de olsa acılarını paylaşmak düşüncesiyle yürüttüğümüz kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz", dedi.

Başmüftülük sosyal hizmetler dairesi Gazze'ye yönelik yapılan kurban yardımlarını şartların elverişli olmaması sebebiyle bir müddet durdurmak durumundadır. Şartların müsait olması durumunda bağışçıların kurbanları da kesilip dağıtımı yapılacaktır.

Başmüftülüğün Filistin'e yardım amaçlı yürüttüğü kampanya Ekim 2023 sonuna kadar devam edecek. Bu vesileyle mazlum ve mağdurlara yardım etmek isteyen herkes bağışta bulunabilir.

Şeffaf olmamız mülahazasıyla kurumumuzun hesabına yatırılan ve bölge müftülüklerine yapılan yardımların tamamı hazırlayacağımız bir cetvel dahilinde Başmüftülük web sitesinde yayınlanacaktır.

Yüce Allah kardeşlerinin yardımına koşan her kulun yardımcısı olsun...

 

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.