2023 yılı geleneksel "Aktif İmam" panelinin ilki Tırgovişte şehrinin "Borovo oko" semtinde gerçekleştirildi. Beşincisi düzenlenen "Aktif İmam" paneline 10 Bölge müftülüğünden 50 imam katıldı.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Yüksek İslâm Şûrası başkanı Vedat Ahmed, Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov, Eski  Cuma, Tırnovo, Silistre, Şumnu, Varna, Razgrad müftüleri, Popovo müftü vekili Nazif Rasimov, Burgaz vaizi Sunay Ramadan, Başmüftülük İrşad Dairesi uzmanı Bahri İzzet de sözkonusu panele konuk konuşmacı ve misafirler olarak iştirak ettiler.

Bu seneki panelin ana başlığı: " Çağdaş Dünyada Müslüman Ailenin Durumu" olarak belirlendi.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci değişik bölgelerden gelen imamları selamladıktan sonra, günümüzdeki müslüman ailenin durumuna ilişkin özlü bir sunum yaptı. Başmüftü konuşmasının devamında herkesi müslüman hassasiyetiyle ailelerine sahip çıkmaya çağırdı ve ailenin toplumun en küçük birimi olarak değerlerimiz çerçevesinde itinayla korunması gerektiğine bir kez daha dikkat çekti. Özellikle yitirilmeye yüz tutmuş dînî nikâhın sağlam bir şekilde toplumda uygulanmaya başlaması gerektiğini hatırlattı. Nitekim dînî nikah, kimliğin ve özbenliğin korunmasıdır, dedi. 

Şûra başkanı Vedat Ahmed, Popovo müftü vekili Nazif Rasimov ve Burgaz vaizi Sunay Ramadan'ın sunumlarında da popüler toplumun dindar aileye bakışı, teknoloji kıskacında yitirilen aile değerlerimiz, internet ve sosyal medya ahlakı gibi konular yer aldı.

 

Tırgovişte'de gerçekleştirilen "Aktif İmam" panelinin moderatörlüğünü Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov yürüttü. Güncel ve faydalı konuların paylaşıldığı panel, Şûra başkanı Vedat Ahmed'in duasıyla son buldu.

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.