Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyanet Başmüftülüğü üst düzey çalışanları İstanbul'da müftülere yönelik düzenlenen kişisel gelişim seminerine katıldı. İlgili seminer, müftülerin, imamların ve ilahiyat okullarında görev yapan öğretmenlerin kişisel ve meslekî becerilerinin artırılmasına yönelik planlanan gelişim stratejisinin bir parçasıdır.

Seminerin katılımcıları arasında başta; Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Başmüftü yardımcıları Ahmed Hasanov ve Beyhan Mehmed, Başmüftülük Genel Sekreteri Celâl Faik, bölge müftüleri ve bölge müftü vekilleri vardı.

İstanbul'da düzenlenen "Toplum Önünde Güzel Konuşma, Etkili İletişim, Medya ve Kültür" konulu bir haftalık sıkıştırılmış eğitim, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Seminere iştirak eden Başmüftülük temsilcileri, zaman ve zemine göre farklı konuşma tekniklerini muhatap kitleye nasıl uygulanması gerektiğini öğrenme fırsatı buldu. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Mustafa Karataş, Doç. Adem Ergül gibi tanınan akademisyenler ve kişisel gelişim uzmanı Enver Nugay yer aldı.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, ilgili seminer çerçevesinde "Avrupalılaşma sürecinde Bulgaristan müslümanlarının kimlik sorunu" başlığı altında bir sunum yaptı. Kurum hizmetlerine ivme kazandırmak gayesiyle Başmüftü Dr. Hacı ve Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmed sosyal hizmet projelerinin hayata geçirilmesi bağlamında "Sadakataşı" derneği temsilcileriyle de bir araya geldiler. Başmüftü Yardımcısı Ahmed Hasanov ise tecrübe ve fikir paylaşımında bulunmak amacıyla hac ve umre organizasyonu yapan firmaları ziyaret etti.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı ve Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmed, Ömer Faruk Korkmaz'ın sunduğu TV NET'in "İlim İrfan Saati" programına konuk olarak Başmüftülüğün faaliyetleri ve muhtelif hizmetleri hakkında malûmat verdiler. İstanbul'da düzenlenen kişisel gelişim semineri kapanış konuşmaları ve sertifika takdimleriyle son buldu.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.