Başmüftü Dr. Mustafa Haci, Yüksek İslâm Şûrası başkanı Vedat Ahmed, Başmüftü yardımcıları Murat Pingov, Ahmed Hasanov, Beyhan Mehmed, genel sekreter Celâl Faik ve ülke genelindeki bölge müftüleri geniş bir heyetle Başmüftülüğü ziyaret eden T.C. Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan'la görüştüler.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı diplomatını ekibiyle birlikte tarihi Başmüftülük idari binasında karşıladı ve bu üst düzey ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dr. Mustafa Haci Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan'a, eğitim, sosyal hizmetler ve kültürer mirasın korunması hususunda Başmüftülük kurumunun Türkiye'nin muhtelif kurumlarıyla yaptığı işbirliği hakkında önemli bilgiler verdi.

Başmüftülük ziyaretlerinin akabinde sayın Hakan Fidan ekibiyle birlikte 16. yüzyıl Osmanlı eseri olan Kadı Seyfullah efendi camii'ni de ziyaret ederek tarihi hakkında malûmat aldı. 

Ziyaretten memnun kalan T.C. Dışişleri Bakanı kültürel mirasın korunup yaşatılmasında var gücüyle gayret eden Başmüftülük yönetimine şükranlarını sundu.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci bakan beye meşhur ressam Zlatyo Boyaciev'in yaptığı Filibe İmaret camii'ni hediye etti.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.