Başmüftülüğün yaklaşık bir aydan beri bölge müftülükleri bünyesinde sürdürdüğü din görevlilerini kategorize etme mülâkatları sona erdi. Son mülakat Burgaz bölge müftülüğü bünyesinde Aydos kasabasının tarihi Beyazıt Velî Camii'nde gerçekleştirildi.

Son mülâkat öncesi Başmüftü Dr. Mustafa Haci ve komisyon başkanı Başmüftü yardımcısı Ahmed Hasanov Burgaz bölge müftüsü Selahattin Muharrem ile istişare toplantısı gerçekleştirdiler. Akabinde Dr. Mustafa Haci mülakata gelen bölge imamlarına yapılan yeni çalışmalara ilişkin veciz bir konuşması oldu. Başmüftü konuşmasında, imamları kategorizeden maksadın ayrıştırmak olmadığını bilakis herkesi konumu ve hizmetlerine göre değerlendirerek daha verimli çalışmaların meydana gelmesini arzu ettiklerini vurguladı. Bunun yanında kurumun iyi yetişmiş imamlara ihtiyacı olduğunu ve ilgili kategorizasyonun buna imkân vereceğini belirtti.
Komisyon başkanı Ahmed Hasanov da yaptığı konuşmada; kurum bünyesindeki seviye-i tespit ve seviye-i hizmet çalışmalarının def'aten yapıldığını, bunlarla belirli bir gelişim hedefi güdüldüğünü, yapılan mülâkatların imtihan değil, imkân olarak telakki edilmesi gerektiğine bir kez daha dikkat çekti. Ahmed Hasanov, yapılan çalışmaların din hizmetlerine kurumsal bir düzenleme ve ivme kazandıracağını açıkladı.

Burgaz bölge müftüsü Selahattin Muharrem bölgeyi ziyaret eden Başmüftü Dr. Mustafa Haci ve Başmüftülük yetkililerine teşekkür etti ve yeni bir uygulama olarak kuruma kazandırılan din görevlilerini kategorize çalışmasının herkese yararlı olacağına inandığını söyledi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.