Başmüftü Dr. Mustafa Haci Sofya'da yeni göreve başlayan Mısır büyükelçisi sayın Nader Saad ile görüştü. Görüşme olumlu bir atmosferde geçti. Başmüftü sayın Nader Saad'e Sofya'daki diplomatik misyonunda üstün başarılar diledi.

Taraflar öteden beri var olan kurumsal ilişkiyi de değerlendirdiler.

Bununla birlikte eğitim alanında Başmüftülük ile Sofya'daki Mısır elçiliğinin işbirliği perspektifi görüşüldü.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.